РЕМОНТ НА БЕЗНАПОРЕН КАНАЛ ОТ ВХОД ДЮКЕР ЛИПОШНИЦА /РШ3 -4/, ДЪНО СЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ /РШ 6-7 КЪМ ДЕРИВАЦИЯ САНДАНСКИ ОТ КАСКАДА САНДАНСКА БИСТРИЦА