ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. РУСЕНСКИ ЛОМ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО Ж.П. МОСТА НА РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – КОМПОНЕНТ ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ ОТ РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ, ГР. РУСЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № 05-13-099