ОБСЛЕДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА НАПОРНИЯ ТРЪБОПРОВОД КЪМ ВЕЦ САМОРАНОВО – ZR43 – ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ НАПОРЕН ТРЪБОПРОВОД