РИБЕН ПРОХОД ПРИ ВОДОРАЗДЕЛИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА РЕКА ТУНДЖА ПРИ ГРАД ЯМБОЛ