МВЕЦ Давидково 1 – Реконструкция на рибен проход

Проекта предвижда реконструкция на робния проход на МВЕЦ Давидково с цел – изпълнение на неговото предназначение – осигуряване на движение на ихтиофауната в двете посоки на реката.

Разположение : с. Дебеляново, общ. Баните

Ръководител проект: Макир-П ООД

Отговорности на Хидросис Инженеринг ЕООД: Проектиране на части Хидравлика, Хидротехническа, ВиК, ПБЗ

Параметри:

Екологично водно количество – 0,120m³/s