РЕМОНТ НА БЕЗНАПОРЕН КАНАЛ ОТ ИЗХОДНА ШАХТА НА ТУНЕЛ ЛИЛЯНОВО ДО ВХОДНА ШАХТА НА ДЮКЕР ЛИЛЯНОВО /180 М. ПРЕД РШ – 8/КЪМ КАСКАДА САНДАНСКА БИСТРИЦА