ЛОКАЛНА ПРЕЧИТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ КЪМ ПИВОВАРНА КАРЛСБЕРГ

Пречиствателна станция имаща за цел пречистване на индустриалните води от производството на пивоварна карлсберг, преди освобождаването им в канализационната система на гр. Благоевград.

Разположение : гр. Благоевград, общ. Благоевград

Ръководител проект: Темпа Системи

Отговорности на Хидросис Инженеринг ЕООД: Ръководство на проекта, проектиране на части Технология и ВиК, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО,

Параметри:

Площ на съоръжението –

Водно количество –

Статус – Изградена