ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ ПАРАКЛИС, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.2624, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ I, КВ.5, М. МАЛИНОВА ДОЛИНА – ОБЕКТИ ОБСЛУЖВАЩИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, СО РАЙОН ВИТОША

Обект на разработката е параклис намиращ се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.2624, гр. София, СО РАЙОН „ВИТОША“ собственост на Резиденшъл Парк София ЕООД.

Храм параклисът е кръстокуполен и се състои от едно помещение, условно разделено на вход –  нартекс (притвор), със сводест таван, трансепт – двете части перпендикулярни на кораба, със сводести тавани, кораб с купол и  апсида с полукупол в източната част, чиято настилка е повдигната с 15cm., като по този начин се оформя олтара – презвитериума. Външните габарити на сградата са  9.40m на 6.20m и височина до най високата точка на купола 7.30m. Достигнатата Кота корниз е равна на 5,85m

Разположение : гр. София, СО Район “Витоша”

Възложител:   Църковно Настоятелство При Храм „Св. Безсребреници Козма И Дамян”

Параметри:

Застроена площ: 42,87²