МВЕЦ ЧЕРНОГОРОВО

Деривационна ВЕЦ, разположена на ГНК Лесичово- Стряма централата работи на сезонен режим в зависимост от необходимостта и наличието на вода за напояване на селскостопанските земи в района. Централата има отделни режими на работа през напоителен и ненапоителен сезон, като през напоителния отработените води се връщат във напоителен канал Черногорово, а през ненапоителния – в р. Луда Яна.

Разположение : с. Черногорово, общ. Пазарджик

Ръководител проект: Юзина Б.Б. ООД

Отговорности на Хидросис Инженеринг ЕООД: Проектиране на части Хидравлика, Хидротехническа, ВиК, ПБЗ

Параметри:

Нетен Напор – 21м

Водно количество – 4m³/s ; 11m³/s

Мощност – 700kW ; 1500kW