МВЕЦ КНЯЖЕВО

Руслова ВЕЦ, разположена на р. Тунджа в близост до с. Княжево. Централата ще бъде изградена на мястото на съществуваща стара воденица и включва изграждане на ВЕЦ и реконструкция на прага и водохващането.

Разположение : с. Княжево, общ.  Тополовград

Ръководител проект: Юзина Б.Б. ООД

Отговорности на Хидросис Инженеринг ЕООД: Проектиране на части Хидравлика, Хидротехническа, ВиК, ПБЗ

Параметри:

Нетен Напор – 1,39-1,99м

Водно количество – 14m³/s

Екологично водно количество – 1,775m³/s