ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ НАВОДНЕНИЯ В ГР. НИКОПОЛ