РЕМОНТ НА ДНЕВЕН ИЗРАВНИТЕЛ ПОПИНА ЛЪКА ОТ КАСКАДА САНДАНСКА БИСТРИЦА – АПАРАТНА КАМЕРА КЪМ ВЕЦ ПОПИНА ЛЪКА