Адрес

гр. София п.к. 1766
ж.к. София Парк, Търговска зона, сгр. 16А, офис 0.1

Тел./Факс

+359 2 902 50 19

E-mail

office.hydrosys@gmail.com

Управител

доц. д-р инж. Ангел Захариев

Свържи се с нас