ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е проектантска и консултантска фирма в сферата на хидротехническото, хидроенергийното и ВиК строителството. За над 10 годишната си история екипът на фирмата е реализирал множество проекти за МВЕЦ, корекции на реки, паспортизация и извеждане от експлоатация на язовирни стени,ВиК съоръжения, ремонт и рехабилитация на съществуващи съоръжения, обследване на конструкции, хидротехничски и др. инженерни съоръжения.

© Copyright - HYDROSYS ENGINEERING EOOD | Прооектантска фирма в сферата на Хидротехническото строителство